Header Ads

Lirik Lagu Batak Tinitip Sanggar

Wisata Danau Toba, Parapat - Lirik Lagu Batak Tinitip Sanggar
Wisata Danau Toba, Parapat - Foto: Wartagas.com

Inilah Lirik Lagu Batak Tinitip Sanggar

Natinitip sanggar ito.
Lao bahen huru huruna da.
Jolo sinukkun marga.
Asa binoto ito da partuturan da.

Manukkun marga ma au ito.
Ai boru aha do hamuna da.
Ito parsalendang na rara.
Ai boru aha boru aha do hamunda da.

Molo na mariboto do.
Dang sala marsipakkulingan da.
Molo namarpariban do.
Da lehon ahu lehon ahu marnapuran da.

Beha roham tu ahu ito.
Andigan boi ahu ro tu ho.
Lao mandapothon ho ito.
Asa tumatangkas hita marsitandaan da.

Sinukkun ma marga, sinukkun ma marga.
Ito boru aha do hamuna da.
Sinukkun ma marga, sinukkun ma marga.
Ito boru aha do hamuna da.

Da pege sangharimpang ito.
Da hunik sahadang hadangan da.
Molo namarpariban do.
Dang pola sala ito da mangalua da.

Manukkun marga ma au ito.
Ai boru aha do hamuna da.
Ito parsalendang na rara.
Ai boru aha boru aha do hamunda da.

Molo na mariboto do.
Dang sala marsipakkulingan da.
Molo namarpariban do.
Da lehon ahu lehon ahu marnapuran da.

Beha roham tu ahu ito.
Andigan boi ahu ro tu ho.
Lao mandapothon ho ito.
Asa tumatangkas hita marsitandaan da.

Sinukkun ma marga, sinukkun ma marga.
Ito boru aha do hamuna da.
Sinukkun ma marga, sinukkun ma marga.
Ito boru aha do hamuna da.
Sinukkun ma marga, sinukkun ma marga.
ito boru aha do hamuna da.
Sinukkun ma marga, sinukkun ma marga.
ito boru aha do hamuna da.

LIHAT VIDEONYA DI BAWAH INI
Tinitip Sanggar - Acoustic Guitar by Yan Haris Girsangloading...

No comments

Powered by Blogger.